Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / uredili Virna Karlić, Sanja Šakić, Dušan Marinković
Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / uredili Virna Karlić, Sanja Šakić, Dušan Marinković
Autor
Međunarodni znanstveni simpozij Tranzicija i kulturno pamćenje (2015 ; Zagreb)
Ostali autori
Karlić, Virna [urednica]
 
Šakić, Sanja [urednica]
Nakladnik
Zagreb : Srednja Europa, 2017
Materijalni opis
538 str. ; 24 cm
Napomena
Tekst na hrv. i srp. jeziku.
 
Lat. i ćir.
 
Str. 523-538: Transition and cultural memory / urednici [Virna Karlić, Sanja Šakić, Dušan Marinković].
 
Bibliografija uz svaki rad.
Klasifikacijska oznaka
821.163.09 Južnoslavenske književnosti. Književna kritika. Prikazi
 
316.7 Sociologija kulture. Kulturni kontekst društvenog života
 
316.4 Društveni procesi. Društvena dinamika
Sadrži
Književno polje SFRJ-a : podsjetnik na tranziciju dugog trajanja / Svjetlan Lacko Vidulić. str. 27-43

AutorLacko Vidulić, Svjetlan
NapomenaBibliografija: str. 41-43.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Prema genezi i strukturi postjugoslavenskog književnog polja : (bilješke uz Bourdieua) / Dean Duda. str. 45-56

AutorDuda, Dean
NapomenaBibliografija: str. 56.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Jugoslavenska književnost : stanovište sadašnjosti / Predrag Brebanović. str. 57-64

AutorBrebanović, Predrag
NapomenaBibliografija: str. 63.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Narativ društvenog teksta : udio kulture u osmišljavanju vlastite tradicije i nacije / Saša Stanić. str. 65-79

AutorStanić, Saša
NapomenaBibliografija: str. 78-79.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Ukrajinska recepcija hrvatske i srpske književnosti tranzicijskog razdoblja / Jevgenij Paščenko. str. 81-92

AutorPaščenko, Evgenyj Nykolaevyč
NapomenaBibliografija: str. 90-92.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Tranzicija, trauma duhovne obnove / Sanjin Sorel. str. 95-103

AutorSorel, Sanjin
NapomenaBibliografija: str. 102-103.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
O čemu se govori kad se misli na tranziciju? / Mirjana D. Stefanović. str. 105-112

AutorStefanović, Mirjana D.
NapomenaBibliografija: str. 111-112.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Nacrt za tipologiju tranzicijskih puteva savremene srpske proze / Igor Perišić. str. 113-123

AutorPerišić, Igor
NapomenaBibliografija: str. 121-123.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Zajednički uvjeti, raznoliki ishodi - nekoliko primjera tranzicije (u) književnosti iz susjedstva / Ivana Latković. str. 125-132

AutorLatković, Ivana
NapomenaBibliografija: str. 131-132.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Književnost i društveno-kulturno okruženje : stereotipi i prevazilaženje razlika / Kornelije Kvas. str. 135-142

AutorKvas, Kornelije
NapomenaBibliografija: str. 141-142.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
U traganju za izgubljenim značenjem : roman Životinjsko carstvo Davida Albaharija / Časlav Nikolić. str. 143-151

AutorNikolić, Časlav
NapomenaĆir.
Bibliografija: str. 150-151.
Summary.
Predmetna odrednicaAlbahari, David, 1948- (Životinjsko carstvo)
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
David Albahari - apolitični autor o političkim pitanjima i kolektivnoj odgovornosti / Iva Kosmos. str. 153-164

AutorKosmos, Iva
NapomenaBibliografija: str. 162-163.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
(De)konstrukcij sopstvenog identiteta ili slika jednog umiranja : o Elijahovoj stolici Igora Štiksa / Iva Tešić. str. 165-174

AutorTešić, Iva
NapomenaBibliografija: str. 173-174.
Summary.
Predmetna odrednicaŠtiks, Igor, 1977- (Elijahova stolica)
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Slika Jugoslavije u djelima autora iz egzila / Melita Richter. str. 175-185

AutorRichter Malabotta, Melita
NapomenaBibliografija: str. 185.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Povratak radnika : književna reartikulacija klasnog antagonizma u postjugoslavenskom kontekstu / Boris Postnikov. str. 187-196

AutorPostnikov, Boris
NapomenaBibliografija: str. 196.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Refleksija medijske tranzicije u suvremenoj hrvatskoj književnosti / Igor Gajin. str. 197-210

AutorGajin, Igor
NapomenaBibliografija: str. 208-209.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Državnost u doba popularne kulture : suvereno stanje hip-hop duha na Zapadnom Balkanu / Dragan Đorđević. str. 211-223

AutorĐorđević, Dragan, esejist
NapomenaBibliografija: str. 222.
Summary.
Predmetna odrednicahip-hop - eseji
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Parabola srpske kinematografije od početka 90-ih do ranih 2000-ih / Cristina Santochirico. str. 225-234

AutorSantochirico, Cristina
NapomenaBibliografija: str. 233-234.
Summary.
Predmetna odrednicasrpska kinematografija
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Pamćenje o Jugoslaviji u suvremenoj hrvatskoj historiografiji / Damir Agičić. str. 237-245

AutorAgičić, Damir
NapomenaBibliografija: str. 243-244.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Postjugoslavenska književnost - nomadologija naspram historije / Doris Pandžić. str. 247-255

AutorPandžić, Doris
NapomenaBibliografija: str. 254-255.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Politička mjesta u tranziciji : sjećanje na Josipa Broza Tita i Franju Tuđmana u suvremenoj Hrvatskoj / Marijana Belaj i Nevena Škrbić Alempijević. str. 257-268

AutorBelaj, Marijana
Ostali autoriŠkrbić Alempijević, Nevena
NapomenaBibliografija: str. 266-267.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Ljubav i poneka psovka : Leksikon YU mitologija kao metafora sjećanja / Sanja Šakić. str. 269-280

AutorŠakić, Sanja
NapomenaBibliografija: str. 279-280.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
U potrazi za istinom : istorija prema književnosti / Ljiljana Banjanin. str. 281-290

AutorBanjanin, Ljiljana
NapomenaBibliografija: str. 289.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Preživjeti, pisati, prevoditi : Lijepi život u paklu Ivana Ivanjija / Sanja Roić. str. 291-299

AutorRoić, Sanja
NapomenaBibliografija: str. 291-299.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Modusi književnog pamćenja i predstavljanje Holokausta / Gordana Todorić. str. 301-308

AutorTodorić, Gordana
NapomenaBibliografija: str. 307-308.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Naracije djetinjstva i nostalgije : aspekti tranzicije u dječjem časopisu Bijela pčela / Svjetlana Janković-Paus. str. 309-318

AutorJanković-Paus, Svjetlana
NapomenaBibliografija: str. 316-318.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Manjinski časopis Makedonski glas : pogled odozdo / Borjana Prošev-Oliver. str. 327-328

AutorProšev-Oliver, Borjana
NapomenaBibliografija: str. 319-328.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Prezentacija i interpretacija novonastale sociolingvističke situacije u sklopu hrvatske znanstvene periodike od 1990. do 2010. godine / Virna Karlić. str. 331-[354]

AutorKarlić, Virna
NapomenaBibliografija: str. 344-353.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Obrazovanje kao nastavak rata dejtonskim sredstvima / Nenad Veličković. str. 355-367

AutorVeličković, Nenad
NapomenaBibliografija: str. 366-367.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Elementi kulture u udžbenicima srpskog i hrvatskog jezika kao stranog - početni nivo / Olja Perišić Arsić. str. 369-379

AutorPerišić Arsić, Olja
NapomenaBibliografija: str. 379.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Od Personenkennzahl-a do Personenkennziffer-a ili Put između raspada dva sistema / Annette Đurović. str. 381-390

AutorĐurović, Annette
NapomenaBibliografija: str. 389.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
O jeziku Ardalićevih basana / Dijana Crnjak i Dragomir Kozomara. str. 391-403

AutorCrnjak, Dijana
Ostali autoriKozomara, Dragomir
NapomenaBibliografija: str. 402.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Svečana sveta borba : prisvajanje, prijepori i performativnost Gundulićeve slave / Marina Protrka Štimec. str. 407-419

AutorProtrka, Marina
NapomenaBibliografija: str. 416-418.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Zagreb kao dadapolis / Vladimir B. Perić. str. 421-428

AutorPerić, Vladimir B.
NapomenaBibliografija: str. 427-428.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Otkrovenje srpske avangarde i njena anticipacija : (istoričari prodora: Tešić/Damjanov) / Snežana Savkić. str. 429-441

AutorSavkić, Snežana
NapomenaBibliografija: str. 440-441.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Od Bivšeg dečaka do Četiri kanona : pogled sa strane na pjesnika Ivana V. Lalića / Tonko Maroević. str. 443-458

AutorMaroević, Tonko
NapomenaBibliografija: str. 457-458.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Vladan Desnica u srpskoj književnoj kritici i istoriografiji / Nikolina Konjević Milošević. str. 459-468

AutorKonjević Milošević, Nikolina
NapomenaBibliografija: str. 466-467.
Summary.
Predmetna odrednicaDesnica, Vladan, književnik, 1905-1967
književna kritika - Srbija - 20. st.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Recepcija Andrića u Hrvatskoj 1990. - 2010. pod vidom hrvatsko-srpskog dijaloga / Miroslav Artić. str. 469-483

AutorArtić, Miroslav
NapomenaBibliografija: str. 482-483.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Upričavanje Andrića / Branko Tošović. str. 485-499

AutorTošović, Branko
NapomenaBibliografija: str. 498-499.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Intelektualci i rat na primeru drame U logoru Miroslava Krleže / Jelena Ratkov Kvočka. str. 501-512

AutorRatkov Kvočka, Jelena
NapomenaBibliografija: str. 511-512.
Summary.
Predmetna odrednicaKrleža, Miroslav, 1893-1981 (U logoru)
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Vrijeme teksta u Tutorima Bore Ćosića / Luka Bekavac. str. 513-521

AutorBekavac, Luka
NapomenaBibliografija: str. 520.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
Jezik
hrvatski; srpski
Standardni broj
ISBN 9789537963620
Građa
Knjigaknjiga
Preuzmite iz repozitorija

MEĐUNARODNI znanstveni simpozij Tranzicija i kulturno (2015) ; Zagreb)
Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / uredili Virna Karlić, Sanja Šakić, Dušan Marinković. - Zagreb : Srednja Europa, 2017. - 538 str. ; 24 cm
Tekst na hrv. i srp. jeziku. - Lat. i ćir. - Str. 523-538: Transition and cultural memory / urednici [Virna Karlić, Sanja Šakić, Dušan Marinković]. - Bibliografija uz svaki rad.
ISBN 9789537963620Književno polje SFRJ-a : podsjetnik na tranziciju dugog trajanja / Svjetlan Lacko Vidulić
Bibliografija: str. 41-43. - Summary.


Prema genezi i strukturi postjugoslavenskog književnog polja : (bilješke uz Bourdieua) / Dean Duda
Bibliografija: str. 56. - Summary.


Jugoslavenska književnost : stanovište sadašnjosti / Predrag Brebanović
Bibliografija: str. 63. - Summary.


Narativ društvenog teksta : udio kulture u osmišljavanju vlastite tradicije i nacije / Saša Stanić
Bibliografija: str. 78-79. - Summary.


Ukrajinska recepcija hrvatske i srpske književnosti tranzicijskog razdoblja / Jevgenij Paščenko
Bibliografija: str. 90-92. - Summary.


Parabola srpske kinematografije od početka 90-ih do ranih 2000-ih / Cristina Santochirico
Bibliografija: str. 233-234. - Summary.


Tranzicija, trauma duhovne obnove / Sanjin Sorel
Bibliografija: str. 102-103. - Summary.


O čemu se govori kad se misli na tranziciju? / Mirjana D. Stefanović
Bibliografija: str. 111-112. - Summary.


Nacrt za tipologiju tranzicijskih puteva savremene srpske proze / Igor Perišić
Bibliografija: str. 121-123. - Summary.


Zajednički uvjeti, raznoliki ishodi - nekoliko primjera tranzicije (u) književnosti iz susjedstva / Ivana Latković
Bibliografija: str. 131-132. - Summary.


Književnost i društveno-kulturno okruženje : stereotipi i prevazilaženje razlika / Kornelije Kvas
Bibliografija: str. 141-142. - Summary.


U traganju za izgubljenim značenjem : roman Životinjsko carstvo Davida Albaharija / Časlav Nikolić
Ćir. - Bibliografija: str. 150-151. - Summary.


David Albahari - apolitični autor o političkim pitanjima i kolektivnoj odgovornosti / Iva Kosmos
Bibliografija: str. 162-163. - Summary.


(De)konstrukcij sopstvenog identiteta ili slika jednog umiranja : o Elijahovoj stolici Igora Štiksa / Iva Tešić
Bibliografija: str. 173-174. - Summary.


Slika Jugoslavije u djelima autora iz egzila / Melita Richter
Bibliografija: str. 185. - Summary.


Povratak radnika : književna reartikulacija klasnog antagonizma u postjugoslavenskom kontekstu / Boris Postnikov
Bibliografija: str. 196. - Summary.


Refleksija medijske tranzicije u suvremenoj hrvatskoj književnosti / Igor Gajin
Bibliografija: str. 208-209. - Summary.


Državnost u doba popularne kulture : suvereno stanje hip-hop duha na Zapadnom Balkanu / Dragan Đorđević
Bibliografija: str. 222. - Summary.


Pamćenje o Jugoslaviji u suvremenoj hrvatskoj historiografiji / Damir Agičić
Bibliografija: str. 243-244. - Summary.


Postjugoslavenska književnost - nomadologija naspram historije / Doris Pandžić
Bibliografija: str. 254-255. - Summary.


Politička mjesta u tranziciji : sjećanje na Josipa Broza Tita i Franju Tuđmana u suvremenoj Hrvatskoj / Marijana Belaj i Nevena Škrbić Alempijević
Bibliografija: str. 266-267. - Summary.


Ljubav i poneka psovka : Leksikon YU mitologija kao metafora sjećanja / Sanja Šakić
Bibliografija: str. 279-280. - Summary.


U potrazi za istinom : istorija prema književnosti / Ljiljana Banjanin
Bibliografija: str. 289. - Summary.


Preživjeti, pisati, prevoditi : Lijepi život u paklu Ivana Ivanjija / Sanja Roić
Bibliografija: str. 291-299. - Summary.


Modusi književnog pamćenja i predstavljanje Holokausta / Gordana Todorić
Bibliografija: str. 307-308. - Summary.


Naracije djetinjstva i nostalgije : aspekti tranzicije u dječjem časopisu Bijela pčela / Svjetlana Janković-Paus
Bibliografija: str. 316-318. - Summary.


Manjinski časopis Makedonski glas : pogled odozdo / Borjana Prošev-Oliver
Bibliografija: str. 319-328. - Summary.


Obrazovanje kao nastavak rata dejtonskim sredstvima / Nenad Veličković
Bibliografija: str. 366-367. - Summary.


Elementi kulture u udžbenicima srpskog i hrvatskog jezika kao stranog - početni nivo / Olja Perišić Arsić
Bibliografija: str. 379. - Summary.


Od Personenkennzahl-a do Personenkennziffer-a ili Put između raspada dva sistema / Annette Đurović
Bibliografija: str. 389. - Summary.


O jeziku Ardalićevih basana / Dijana Crnjak i Dragomir Kozomara
Bibliografija: str. 402. - Summary.


Svečana sveta borba : prisvajanje, prijepori i performativnost Gundulićeve slave / Marina Protrka Štimec
Bibliografija: str. 416-418. - Summary.


Zagreb kao dadapolis / Vladimir B. Perić
Bibliografija: str. 427-428. - Summary.


Otkrovenje srpske avangarde i njena anticipacija : (istoričari prodora: Tešić/Damjanov) / Snežana Savkić
Bibliografija: str. 440-441. - Summary.


Od Bivšeg dečaka do Četiri kanona : pogled sa strane na pjesnika Ivana V. Lalića / Tonko Maroević
Bibliografija: str. 457-458. - Summary.


Vladan Desnica u srpskoj književnoj kritici i istoriografiji / Nikolina Konjević Milošević
Bibliografija: str. 466-467. - Summary.


Upričavanje Andrića / Branko Tošović
Bibliografija: str. 498-499. - Summary.


Intelektualci i rat na primeru drame U logoru Miroslava Krleže / Jelena Ratkov Kvočka
Bibliografija: str. 511-512. - Summary.


Vrijeme teksta u Tutorima Bore Ćosića / Luka Bekavac
Bibliografija: str. 520. - Summary.


Recepcija Andrića u Hrvatskoj 1990. - 2010. pod vidom hrvatsko-srpskog dijaloga / Miroslav Artić
Bibliografija: str. 482-483. - Summary.


Prezentacija i interpretacija novonastale sociolingvističke situacije u sklopu hrvatske znanstvene periodike od 1990. do 2010. godine / Virna Karlić
Bibliografija: str. 344-353. - Summary.

Katalog
 • O katalogu
 • Upute za korištenje
 • Klasifikacijske oznake
 • Predmetni sustav
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica Primorsko-goranske županije
 • Skupni katalog sustava Zaki
Posebne zbirke
 • Zavičajna
 • Rara
 • Bibliotečna
 • Glazbena
 • Filmska
Knjige
 • Novo u knjižnicama
 • Najčitanije u posljednjih 30 dana
 • Najčitanije u posljednjih 365 dana
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica PGŽ
 • Skupni katalog sustava Zaki
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.