Biblioteka Knjiga Mediterana
Nakladnik Split : Književni krug
Sadrži Dalmatia praeromanica : ranosrednjovjekovno graditeljstvo u Dalmaciji / Tomislav Marasović 2008-___. . [Knjiga]
18. Razmišljanja i otkrića kapetana Ivana Puljizića Dalmatinca, vojnog inženjera : posvećena svetosti našega gospodina Inocenta X / priredio, preveo i popratio bilješkama Nikola Eterović 1998. . [Knjiga]
19. Kulturna animalistika : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 29. rujna 1997. godine u Splitu / urednici Nenad Cambi, Nikola Visković 1998. . [Knjiga]
20. Statut grada Splita : splitsko srednjovjekovno pravo = Statuta civitatis Spalati : ius Spalatense medii aevi / uvodnu studiju napisao, Statut s latinskoga preveo i posebnim kazalom pojmova popratio te za tisak priredio Antun Cvitanić. 3. znatno prošireno i temeljito izmijenjeno izd. 1998. . [Knjiga]
21. Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji / Josip Brunšmid ; priredila i prevela s njemačkog jezika Maja Bonačić Mandinić 1998. . [Knjiga]
22. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova I. (XIX. stoljeće) sa znanstvenog skupa održanog 28. i 29. rujna 1998. godine u Splitu / urednici Dean Duda ... [et al.] ; [glavni urednik Ivo Frangeš] 1999. . [Knjiga]
23. Imago animi : antički portret u Hrvatskoj / Nenad Cambi ; fotografije Živko Bačić ; <prijevod na engleski jezik Maja Cambi> 2000. . [Knjiga]
24. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova II. (Moderna) sa znanstvenog skupa održanog 28. i 29. rujna 1999. godine u Splitu / uredili Mirko Tomasović i Vinka Glunčić - Bužančić ; <glavni urednik Ivo Frangeš> 2000. . [Knjiga]
25. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova III. (Vladimir Nazor) sa znanstvenog skupa održanog 28. i 29. rujna 2000. godine u Splitu / uredili Mirko Tomasović i Vinka Glunčić-Bužančić 2001. . [Knjiga]
26. Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 1998. godine u Splitu = Greek influence along the east Adriatic coast : proceedings of the International Conference held in Split from September 24th to 26th 1998 / uredili Nenad Cambi ... <et al.> 2002. . [Knjiga]
27. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova IV. (Hrvatska književnost od 1914 - 1930. i njezin europski kontekst) sa znanstvenog skupa održanog 2. i 3. listopada 2001. godine u Splitu / uredili Mirko Tomasović...[et al.] 2002. . [Knjiga]
28. Triplex Confinium : (1500-1800) : ekohistorija : zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 3. do 7. svibnja 2000. godine u Zadru / uredili Drago Roksandić ... [et al.] 2003. . [Knjiga]
29. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova V. (Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošlog stoljeća) sa znanstvenog skupa održanog 19. i 20. rujna u Splitu / uredili Mirko Tomasović ... [et al.] 2003. . [Knjiga]
30. Historia Salonitana : povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika = Historia Salonitana : historia salonitanorum atque spalatinorum pontificum / Toma Arhiđakon ; predgovor, latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik Olga Perić 2003. . [Knjiga]
33. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova VI. (Europski obzori Marinkovićeva opusa) sa znanstvenog skupa održanog 29. i 30. rujna 2003. godine u Splitu / uredili Mirko Tomasović ... [et al.] 2004. . [Knjiga]
34. Zemljopis starog svijeta : Naturalis historia III, IV, V i VI knjiga / Plinije Stariji ; preveo i bilješkama popratio Uroš Pasini 2004. . [Knjiga]
36. O smrtima progonitelja / Lucije Cecilije Firmijan Laktancije ; proslov, predgovor, bilješke i kazalo Nenad Cambi ; prijevod Nenad Cambi i Bratislav Lučin 2005. . [Knjiga]
37. Ulomak do ulomka - - - : prilog proučavanju keramike XIII. - XVIII. stoljeća iz Dioklecijanove palače u Splitu / Helga Zglav-Martinac ; [fotografije Zlatko Sunko ; crteži Teodora Šalov] 2004. . [Knjiga]
38. Kiparstvo rimske Dalmacije = The sculpture of the Roman province of Dalmatia / Nenad Cambi ; [fotografije Zoran Alajbeg ... et al.] 2005. . [Knjiga]
40. Dioklecijanova palača u Splitu / George Niemann ; prijevod s njemačkoga Mirjana Marasović ; priredila Katja Marasović 2005. . [Knjiga]
41. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova VII. (Hrvatska književnost tridesetih godina dvadesetog stoljeća) sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2004. godine u Splitu / uredili Cvijeta Pavlović ... [et al.] 2005. . [Knjiga]
42. Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 16. do 18. rujna 2002. godine u Splitu / uredila Vesna Tudjina ; [prijevod sažetaka na engleski jezik Haidi Mimica Tudor] 2006. . [Knjiga]
43. Rimski Ilirik u odrazu kršćanske književnosti / Vicko Kapitanović ; [prijevod na engleski jezik Haidi Mimica Tudor] 2006. . [Knjiga]
44. Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti : zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu / uredili Bratislav Lučin i Mirko Tomasović 2006. . [Knjiga]
46. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova VIII. (Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970) sa znanstvenog skupa održanog 22-23. rujna 2005. u Splitu / uredili Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić 2006. . [Knjiga]
47. Metodologija obrade graditeljskog naslijeđa = La methodologie d' elaboration du patrimonie bati : [doktorska disertacija] / Jerko Marasović ; [prijevod na francuski jezik Gerard Denegri, Romana Menalo] 2007. . [Knjiga]
48. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova IX. (Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima /emisija i recepcija / ) sa znanstvenog skupa održanog 21. i 22. rujna 2006. godine u Splitu / uredili Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić 2007. . [Knjiga]
49. Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. i 22. studenog 2003. godine u Splitu / uredili Vladimir Marković i Ivana Prijatelj-Pavičić 2007. . [Knjiga]
50. Od carske palače do srednjovjekovne općine / Željko Rapanić 2007. . [Knjiga]
51. Vodič po Heladi / Pauzanija ; preveo i bilješkama popratio Uroš Pasini. 2. dopunjeno izd. 2008. . [Knjiga]
53. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova X. sa znanstvenog skupa održanog od 27. do 29. rujna 2007. godine u Splitu : (smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić ; [prijevod sažetaka na engleski jezik Danijela Šegedin] 2008. . [Knjiga]
54. Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja : zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 18. do 22. rujna 2005. u Splitu = Diocletian, tetrarchy and Diocletian's palace on the 1700th anniversary of existence : Proccedings of the International conference held in Split from September 18th to 22nd 2005 / uredili Nenad Cambi, Joško Belamarić, Tomislav Marasović 2009. . [Knjiga]
55. Riječ u slici : repertorij kršćanske ikonografije / Branko Jozić 2009. . [Knjiga]
56. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XI. ( Držić danas. Epoha i naslijeđe) sa znanstvenog skupa održanog od 22. do 24. rujna 2008. godine u Splitu / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić 2009. . [Knjiga]
58. Trogirski biskupi / Daniele Farlati ; s dodacima i ispravcima Jacopa Coletija ; prijevod s latinskog Kažimir Lučin ; uvod i bilješke Jadranka Neralić 2010. . [Knjiga]
59. Francesco Carrara : polihistor, antikvar i konzervator : (1812.-1854.) / Marko Špikić 2010. . [Knjiga]
60. Sarkofazi lokalne produkcije u rimskoj Dalmaciji : (od II. do IV. stoljeća) = Die Sarkophage der lokalen Werkstätten im römischen Dalmatien : (2. bis 4. Jh. n. Chr.) / Nenad Cambi 2010. . [Knjiga]
61. Biblija - knjiga Mediterana par excellence : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu / uredio Marijan Vugdelija 2010. . [Knjiga]
62. Istodobnost raznodobnog : tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz 2010. . [Knjiga]
63. Dalmacija za francuske uprave : (1806.-1813.) : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 18. do 19. rujna 2006. u Splitu = La Dalmatie sous l'administration française : (1806-1813) : actes du colloque scientifique international tenu a Split les 18 et 19 septembre 2006 / uredili Marko Trogrlić, Josip Vrandečić 2011. . [Knjiga]
66. Likovna umjetnost u Splitu : 1900.- 1941. / Duško Kečkemet 2011. . [Knjiga]
67. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. godine u Splitu / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz 2011. . [Knjiga]
68. Palagruža : Diomedov otok / Branko Kirigin ; [kazala sastavio Zvonimir Forker] 2012. . [Knjiga]
69. Nikola Ivanov Firentinac i trogirska renovatio urbis / Radoslav Bužančić ; [autori fotografija Živko Bačić, Radoslav Bužančić, Đenko Ivanišević] 2012. . [Knjiga]
70. Povijest antičke umjetnosti : odabrani ulomci iz XXXIII., XXXIV., XXXV. i XXXVI. knjige Prirodoslovlja / Plinije Stariji ; prijevod na hrvatski Uroš Pasini i Ante Podrug ; bilješke i objašnjenja Nenad Cambi 2012. . [Knjiga]
71. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV. (Romantizam - ilirizam - preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i andrea Meyer-Fraatz 2012. . [Knjiga]
72. Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba Rimskog Carstva : zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 30. rujna 2009. Split = Funerary sculpture of the western Illyricum and neighbouring regions of the Roman Empire : proceedings of the International Scholarly Conference held in Split from 27th to the 30th of September / uredili Nenad Cambi, Guntram Koch ; [prijevod tekstova na engleski jezik Graham McMaster] 2013. . [Knjiga]
74. Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća : uvod u studij predromanike / Mirja Jarak 2013. . [Knjiga]
76. Splitska hagiografska baština : povijest, legenda, tekst : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. / uredili Joško Belamarić ... [et al.] 2014. . [Knjiga]
78. Inženjeri u službi Mletačke Republike : inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji / Darka Bilić ; [autori fotografija Zoran Alajbeg, Živko Bačić, Darka Bilić] 2013. . [Knjiga]
79. Istraživanje i uređenje Peristila Dioklecijanove palače u Splitu 1956.-1961. = Research and reconstruction of Diocletian's Palace Peristyle in Split 1956-1961 / Jerko Marasović, Tomislav Marasović, Branimir Gabričević ; urednik Katja Marasović ; [prijevod na engleski jezik Lada Laura] 2014. . [Knjiga]
80. Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu : zbornik radaova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Podstrani 30. ožujka do 2. travnja 2012. = Lucius Artorius Castus and the King Arthur legend : proceedings of the international scholarly conference from 30th of March to 2nd April 2012 / uredili Nenad Cambi, John Matthews 2014. . [Knjiga]
83. Izbor iz djela / Branimir Gabričević ; priredio Nenad Cambi 2015. . [Knjiga]
84. Splitski statut iz 1312. godine : povijest i pravo : povodom 700. obljetnice : zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu / uredili Željko Radić ... [et al.] 2015. . [Knjiga]
85. Komparativna povijest hrvatske književnosti : poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta : zbornik radova sa XVII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz 2015. . [Knjiga]
87. Trogir : grad i spomenici / Ivo Babić 2016. . [Knjiga]
89. Ante Katunarić i Split : 1900.-1935. : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog 26. rujna 2008. godine u Splitu / uredili Ivan Bošković, Tonko Maroević 2016. . [Knjiga]
90. Gramatika hebrejskoga biblijskog jezika / Marijan Vugdelija 2016. . [Knjiga]
91. Dioklecijan : povijesne kontroverze i današnje dileme = Diocletian : historical controversies and current dilemmas : vir prudens, moratus callide et subtilis ili inventor scelerum et machinator omnium malorum / Nenad Cambi ; [prijevod na engleski jezik Graham McMaster] 2016. . [Knjiga]
92. Splitski evangelijar / uvodna studija, transkripcija i uspostava teksta, kritički aparat Mirjana Matijević Sokol ; suradnik na transkripciji (ff.164v-309v) Tomislav Galović ; [prijevod na engleski Graham McMaster] 2016. . [Knjiga]
93. Ivo Tartaglia: političar i intelektualac : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa "Ivo Tartaglia i njegovo doba" održanog od 23. do 24. rujna 2013. godine u Splitu / uredili Aleksandar Jakir i Marijan Buljan 2016. . [Knjiga]
knj. 77. Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XV. : (ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andreja Meyer-Fraatz 2013. . [Knjiga]
knj. 82. Komparativna povijest hrvatske književnosti : Matoš i Kamov: paradigme prijeloma : zbornik radova i pozvanih predavanja sa XVI. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 20. do 21. ožujka 2014. gosine u Splitu / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andreja Meyer-Fraatz 2014. . [Knjiga]
vol. 64. Dalmatia christiana - Opera omnia / Duje Rendić-Miočević ; priredio i predgovor napisao Nenad Cambi ; [prijevod na hrvatski jezik Nenad Cambi] 2011. . [Knjiga]
Jezik hrvatski
Građa Nakladnička cijelinanakladnički niz

BIBLIOTEKA Knjiga Mediterana. - Split : Književni krug

Katalog
 • O katalogu
 • Upute za korištenje
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica Primorsko-goranske županije
 • Skupni katalog sustava Zaki
Posebne zbirke
 • Zavičajna
 • Rara
 • Bibliotečna
 • Glazbena
 • Filmska
Knjige
 • Novo u knjižnicama
 • Najčitanije u posljednjih 30 dana
 • Najčitanije u posljednjih 365 dana
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica PGŽ
 • Skupni katalog sustava Zaki
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2019. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.
Impresum | Politika privatnosti