Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova / 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 15.-18. svibnja 2013. ; uredile Ivana Hebrang Grgić i Vesna Špac
Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova / 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 15.-18. svibnja 2013. ; uredile Ivana Hebrang Grgić i Vesna Špac
Autor
Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (13 ; 2013 ; Opatija)
Ostali autori
 
Špac, Vesna [urednica]
Nakladnik
Materijalni opis
XVIII, 400 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
Napomena
Bibliografija na kraju svakog rada.
 
Summaries.
 
Sadržaj s nasl. str.: Članstvo u EU - knjižničari gdje smo? ; Produktivnost znanstvene zajednice ; Obrazovanje korisnika, knjižnice u vremenu recesije - kako preživjeti ?.
Klasifikacijska oznaka
026 Specijalne knjižnice
 
027.7 Knjižnice visokoškolskih ustanova. Uključujući: Sveučilišne knjižnice. Visokoškolske knjižnice. Politehničke knjižnice
Sadrži
Bibliometrija između politike, znanosti i knjižničarstva - za vjerodostojnu i učinkovitu nacionalnu bazu znanstvenih radova = Bibliometrics between politics, science and library science - for the credible and effective national database of scientific works / Alisa Martek, Senka Tomljanović, Zrinka Udiljak Bugarinovski. str. 3-16

AutorMartek, Alisa
Ostali autoriTomljanović, Senka
Udiljak Bugarinovski, Zrinka
NapomenaBibliografija: str. 14-16 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Vrednovanje znanstvene produktivnosti s osvrtom na izdavaštvo = Evaluating scientific productivity with a reference to publishing activities / Edita Bačić, Žana Siminiati Violić. str. 17-29

AutorBačić, Edita
Ostali autoriSiminiati Violić, Žana
Materijalni opisgraf. prikazi
NapomenaBibliografija: str. 28-29 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Knjižnice i vrednovanje znanstvenog doprinosa znanstvenika - "zamke" u bibliografskim i citatnim bazama podataka = Libraries and scientists' scinetific contribution verification - "traps" in bibliographic and citation databases / Vesna Borić, Jasna Dravec Braun. str. 30-39

AutorBorić, Vesna
Ostali autoriDravec-Braun, Jasna
NapomenaBibliografija: str. 39 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Od informacijske potrebe do informacijskog proizvoda - međunarodni projekt iz programa MATRA = From an information need to an information product - international project funded by the MATRA programme / Andrea Horić, Gabrijela Gavran. str. 40-48

AutorHorić, Andrea
Ostali autoriGavran, Gabrijela
NapomenaBibliografija: str. 47-48 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Elektronička dostupnost statističkih informacijskih izvora - Eurostat, OECD i službena statistika Republike Hrvatske = Electronic availability of statistical information sources - Eurostat, OECD and official statistics of the Republic of Croatia / Irena Pilaš. str. 49-61

AutorPilaš, Irena
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 60-61 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Kako izmjeriti vrijednost visokoškolskih i specijalnih knjižnica = How to measure the value of academic and special libraries / Miro Pušnik. str. 62-73

AutorPušnik, Miro
NapomenaBibliografija: str. 72-73 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Kazalo.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Kratka povijest nastanka slovenskoga indeksa citiranosti za područje povijesti na portalu SIstory = Brief history of slovenian history citation index on the SIstory portal / Igor Zemljič. str. 74-88

AutorZemljič, Igor
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 87-88 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Analiza istraživanja stavova i mišljenja muzejskih knjižničara o budućem razvoju muzejskih knjižnica = Research analysis of museum librarians attitudes and opinions on the future development of museum libraries / Iva Meštrović. str. 89-102

AutorMeštrović, Iva, knjižničarka
NapomenaBibliografija: str. 100-102 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Uloga specijalne bolničke knjižnice u znanstvenom radu i produkciji matične ustanove - iskustva knjižnice KBC "Sestre milosrdnice" = The role of a hospital library in scientific research and productivity of its institution - experience of the "Sestre milosrdnice" University hospital center medical library / Gordana Ramljak. str. 105-116

AutorRamljak, Gordana
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 116 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Kazalo.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Analiza znanstvene produktivnosti Kineziološkog fakulteta od 1998. do 2008. godine = Scientific performance analysis of the Faculty of kinesiology from 1998 to 2008 / Stjepka Leščić, Dražan Dizdar, Željka Jaklinović. str. 117-125

AutorLeščić, Stjepka
Ostali autoriDizdar, Dražan
Jaklinović-Fressl, Željka
Materijalni opisgraf. prikazi
NapomenaBibliografija: str. 125 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Pokazatelji citiranosti radova iz područja odgojnih znanosti = Citation indicators of papers in the field of educational sciences / Marina Kordić. str. 126-131

AutorKordić, Marina
NapomenaBibliografija: str. 131 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Citatna analiza i znanstveni odjek časopisa Periodicum biologorum od 1972. do 2010. godine = Citation analysis and scientific impact of the Journal periodicum biologorum from 1972 to 2010 / Grozdana Sirotić. str. 132-143

AutorSirotić, Grozdana
Materijalni opisgraf. prikazi
NapomenaBibliografija: str. 142-143.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Bibliometrijska analiza časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku od 2005. do 2012. godine = Bibliometric analysis of the Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku from 2005 to 2012 / Hanja Anić. str. 144-152

AutorAnić, Hanja
Materijalni opisgraf. prikazi
NapomenaBibliografija: str. 152 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Usporedba hrvatskih časopisa iz područja humanističkih znanosti i umjetnosti = Comparison of Croatian arts and humanites journals / Marta Radoš. str. 153-164

AutorRadoš, Marta
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografiaj: 12 jed. ; bibliografke bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatski znansveni i stručni časopisi u bazama Web of science i Scopus = Croatian scientific and profesional journals in Web of science and Scopus / Goranka Mitrović. str. 165-177

AutorMitrović, Goranka
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 176-177 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Institucionalna prepoznatljivost Hrvatske znanstvene produkcije iz područja ekonomije u bazama Web of science i Scopus = Institutional recognition of Croatian scientific production in economics in Web of science and Scopus / Maja Panian Selimić, Silvana Brozović. str. 178-190

AutorPanian Selimić, Maja
Ostali autoriBrozović, Silvana
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 189-190 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Zavičajni fondovi knjižnice Muzeja slavonije - ishodišta znanastvenog promišljanja Osijeka i Slavonije = Museum of Slavonija loval library collections - source of scientific deliberation of Osijek and Slavonia / Marina Vinaj, Ivana Knežević. str. 191-211

AutorVinaj, Marina
Ostali autoriKnežević, Ivana, prevoditeljica
NapomenaBibliografija na kraju teksta ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Knjižnice u službi informacijskog opismenjavanja - visokoškolske knjižnice osječkog Sveučiliša = Libraries as agents of information literacy - academic libraries of the Osijek University / Kornelija Petr Balog, Josipa Zetović, Bernardica Plašćak. str. 215-230

AutorPetr Balog, Kornelija
Ostali autoriZetović, Josipa
Plašćak, Bernardica
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: 21 jed ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hemeroteke Sveučilišne knjižnice u Splitu = Collection of press clippings of the University library in Split / Mihaela Kovačić. str. 231-242

AutorKovačić, Mihaela
NapomenaBibliografija: str. 241-242 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Razina informacijske pismenosti studenata osječkog Sveučilišta = The level of information literacy of the students at the Osijek University / Blanka Salatić. str. 243-251

AutorSalatić, Blanka
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: 6 jed ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Muzej i knjižnica na zajedničkoj obrazovnoj platformi - Tehnički muzej u Zagrebu i projekt obnovljivi izvori i energetska učinkovitost = Museum and library acting on a joint educational platform - Technical museum in Zagreb and the renewable resources and energy efficiency project / Kristina Kalanj. str. 252-260

AutorKalanj, Kristina
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 260 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Uloga knjižnice u trećem ciklusu visoke naobrazbe = Role of libraries in the third cycle studies / Jelka Petrak, Helena Markulin, Marijan Šember. str. 261-267

AutorPetrak, Jelka
Ostali autoriMarkulin, Helena
Šember, Marijan
NapomenaBibliografija: str. 266-267 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Obrazovanje za informacijsku pismenost korisnika Knjižnice studijskog centra socijalnog rada = Education for information literacy for users of Department of social work library / Ksenija Švenda-Radeljak. str. 268-277

AutorŠvenda-Radeljak, Ksenija
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 277 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Program informacijskog opismenjavanja studenata do vrednovanja knjižničnih zbirki = Trought the programme of information literacy for students to assessment of library collections / Ljiljana Siber. str. 278-286

AutorSiber, Ljiljana
NapomenaBibliografija. 6 jed ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Poduka u Sveučilišnoj knjižnici "Svetozar Marković" = Education in the University library "Svetozar Marković" / Marija Bulatović. str. 287-293

AutorBulatović, Marija
NapomenaBibliografija: str. 293 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Poučiti korisnika kako pronaći knjigu ili časopis = To train the users on how to find a book or a journal / Oja Krinulović. str. 294-298

AutorKrinulović, Oja
NapomenaBibliografija: str. 298 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Bibliometrijom protiv recesije - citatna analiza i izgradnja knjižnične zbirke = Bibliometrics against recession - citation analysis and library collection development / Iva Vrkić. str. 301-308

AutorVrkić, Iva
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 308 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Nabava literature za potrebe Sveučilišta u Puli - možemo i bolje! = Literature acquisition at the University of Pula - we can do better! / Tea Grujić. str. 309-318

AutorGrujić, Tea
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 317-318 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Suradnja umjesto suparništva - učenje kroz praksu = Cooperation instead of rivalry - learning through practice / Edita Bačić, Gordana Miolin, Elli Pecotić. str. 319-328

AutorBačić, Edita
Ostali autoriMiolin, Gordana
Pecotić, Elli
Materijalni opisgraf. prikazi
NapomenaBibliografija: str. 327-328 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Nabava knjižnične građe u knjižnici Hrvatskoga državnog arhiva = Library material acquisition in the Croatian state archives library / Alisa Martek. str. 329-338

AutorMartek, Alisa
Materijalni opisgraf. prikazi
NapomenaBibliografija: str. 338 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Uloga digitalizacije u stvaranju nove vrijednosti knjižnice = The role of digitization in the creation of new value for the library / Bernarda Kos. str. 339-345

AutorKos, Bernarda
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 344-345 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Istraživanje stavova korisnika prema novim uslugama - knjižnica Fakulteta političkih znanosti = Research on the attitudes of users towards new services - the Faculty of political science library / Irena Frigo Haltrich. str. 346-355

AutorFrigo-Haltrich, Irena
Materijalni opisgraf. prikazi
NapomenaBibliografija: str. 355 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Privlačenje korisnika - korak naprijed u promociji muzejske knjižnice = Attracting users - a step forward in the promotion of a museum library / Marina Maruna. str. 356-365

AutorMaruna, Marina
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografija: str. 364-365 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
21. stoljeće za visokoškolske knjižnice na području središnje Srbije = 21st century for academic libraries in central Serbia / Vera Petrović. str. 366-371

AutorPetrović, Vera
NapomenaBibliografija: str. 371 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
Jezik
hrvatski
Standardni broj
ISBN 978-953-6001-94-1
Građa
Knjigaknjiga

DANI specijalnih i visokoškolskih knjižnica (13 ; 2013 ; Opatija)
Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova / 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 15.-18. svibnja 2013. ; uredile Ivana Hebrang Grgić i Vesna Špac. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. - XVIII, 400 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva ; 62)
Bibliografija na kraju svakog rada. - Summaries. - Sadržaj s nasl. str.: Članstvo u EU - knjižničari gdje smo? ; Produktivnost znanstvene zajednice ; Obrazovanje korisnika, knjižnice u vremenu recesije - kako preživjeti ?.
ISBN 978-953-6001-94-1Zavičajni fondovi knjižnice Muzeja slavonije - ishodišta znanastvenog promišljanja Osijeka i Slavonije = Museum of Slavonija loval library collections - source of scientific deliberation of Osijek and Slavonia / Marina Vinaj, Ivana Knežević
Bibliografija na kraju teksta ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Razina informacijske pismenosti studenata osječkog Sveučilišta = The level of information literacy of the students at the Osijek University / Blanka Salatić. - : Ilustr.
Bibliografija: 6 jed ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Program informacijskog opismenjavanja studenata do vrednovanja knjižničnih zbirki = Trought the programme of information literacy for students to assessment of library collections / Ljiljana Siber
Bibliografija. 6 jed ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Usporedba hrvatskih časopisa iz područja humanističkih znanosti i umjetnosti = Comparison of Croatian arts and humanites journals / Marta Radoš. - : Ilustr.
Bibliografiaj: 12 jed. ; bibliografke bilješke uz tekst. - Summary.


Bibliometrija između politike, znanosti i knjižničarstva - za vjerodostojnu i učinkovitu nacionalnu bazu znanstvenih radova = Bibliometrics between politics, science and library science - for the credible and effective national database of scientific works / Alisa Martek, Senka Tomljanović, Zrinka Udiljak Bugarinovski
Bibliografija: str. 14-16 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


[Dvadesetiprvo stoljeće za visokoškolske knjižnice na području središnje Srbije]

21. stoljeće za visokoškolske knjižnice na području središnje Srbije = 21st century for academic libraries in central Serbia / Vera Petrović
Bibliografija: str. 371 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Knjižnice u službi informacijskog opismenjavanja - visokoškolske knjižnice osječkog Sveučiliša = Libraries as agents of information literacy - academic libraries of the Osijek University / Kornelija Petr Balog, Josipa Zetović, Bernardica Plašćak. - : Ilustr.
Bibliografija: 21 jed ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Vrednovanje znanstvene produktivnosti s osvrtom na izdavaštvo = Evaluating scientific productivity with a reference to publishing activities / Edita Bačić, Žana Siminiati Violić. - : graf. prikazi
Bibliografija: str. 28-29 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Knjižnice i vrednovanje znanstvenog doprinosa znanstvenika - "zamke" u bibliografskim i citatnim bazama podataka = Libraries and scientists' scinetific contribution verification - "traps" in bibliographic and citation databases / Vesna Borić, Jasna Dravec Braun
Bibliografija: str. 39 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Od informacijske potrebe do informacijskog proizvoda - međunarodni projekt iz programa MATRA = From an information need to an information product - international project funded by the MATRA programme / Andrea Horić, Gabrijela Gavran
Bibliografija: str. 47-48 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Elektronička dostupnost statističkih informacijskih izvora - Eurostat, OECD i službena statistika Republike Hrvatske = Electronic availability of statistical information sources - Eurostat, OECD and official statistics of the Republic of Croatia / Irena Pilaš. - : ilustr.
Bibliografija: str. 60-61 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Kako izmjeriti vrijednost visokoškolskih i specijalnih knjižnica = How to measure the value of academic and special libraries / Miro Pušnik
Bibliografija: str. 72-73 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.


Kratka povijest nastanka slovenskoga indeksa citiranosti za područje povijesti na portalu SIstory = Brief history of slovenian history citation index on the SIstory portal / Igor Zemljič. - : ilustr.
Bibliografija: str. 87-88 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Analiza istraživanja stavova i mišljenja muzejskih knjižničara o budućem razvoju muzejskih knjižnica = Research analysis of museum librarians attitudes and opinions on the future development of museum libraries / Iva Meštrović
Bibliografija: str. 100-102 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Uloga specijalne bolničke knjižnice u znanstvenom radu i produkciji matične ustanove - iskustva knjižnice KBC "Sestre milosrdnice" = The role of a hospital library in scientific research and productivity of its institution - experience of the "Sestre milosrdnice" University hospital center medical library / Gordana Ramljak. - : ilustr.
Bibliografija: str. 116 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo.


Pokazatelji citiranosti radova iz područja odgojnih znanosti = Citation indicators of papers in the field of educational sciences / Marina Kordić
Bibliografija: str. 131 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Hrvatski znansveni i stručni časopisi u bazama Web of science i Scopus = Croatian scientific and profesional journals in Web of science and Scopus / Goranka Mitrović. - : ilustr.
Bibliografija: str. 176-177 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Institucionalna prepoznatljivost Hrvatske znanstvene produkcije iz područja ekonomije u bazama Web of science i Scopus = Institutional recognition of Croatian scientific production in economics in Web of science and Scopus / Maja Panian Selimić, Silvana Brozović. - : ilustr.
Bibliografija: str. 189-190 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Hemeroteke Sveučilišne knjižnice u Splitu = Collection of press clippings of the University library in Split / Mihaela Kovačić
Bibliografija: str. 241-242 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Muzej i knjižnica na zajedničkoj obrazovnoj platformi - Tehnički muzej u Zagrebu i projekt obnovljivi izvori i energetska učinkovitost = Museum and library acting on a joint educational platform - Technical museum in Zagreb and the renewable resources and energy efficiency project / Kristina Kalanj. - : ilustr.
Bibliografija: str. 260 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Uloga knjižnice u trećem ciklusu visoke naobrazbe = Role of libraries in the third cycle studies / Jelka Petrak, Helena Markulin, Marijan Šember
Bibliografija: str. 266-267 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Obrazovanje za informacijsku pismenost korisnika Knjižnice studijskog centra socijalnog rada = Education for information literacy for users of Department of social work library / Ksenija Švenda-Radeljak. - : ilustr.
Bibliografija: str. 277 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Poduka u Sveučilišnoj knjižnici "Svetozar Marković" = Education in the University library "Svetozar Marković" / Marija Bulatović
Bibliografija: str. 293 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Poučiti korisnika kako pronaći knjigu ili časopis = To train the users on how to find a book or a journal / Oja Krinulović
Bibliografija: str. 298 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Bibliometrijom protiv recesije - citatna analiza i izgradnja knjižnične zbirke = Bibliometrics against recession - citation analysis and library collection development / Iva Vrkić. - : ilustr.
Bibliografija: str. 308 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Nabava literature za potrebe Sveučilišta u Puli - možemo i bolje! = Literature acquisition at the University of Pula - we can do better! / Tea Grujić. - : ilustr.
Bibliografija: str. 317-318 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Suradnja umjesto suparništva - učenje kroz praksu = Cooperation instead of rivalry - learning through practice / Edita Bačić, Gordana Miolin, Elli Pecotić. - : graf. prikazi
Bibliografija: str. 327-328 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Nabava knjižnične građe u knjižnici Hrvatskoga državnog arhiva = Library material acquisition in the Croatian state archives library / Alisa Martek. - : graf. prikazi
Bibliografija: str. 338 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Uloga digitalizacije u stvaranju nove vrijednosti knjižnice = The role of digitization in the creation of new value for the library / Bernarda Kos. - : ilustr.
Bibliografija: str. 344-345 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Istraživanje stavova korisnika prema novim uslugama - knjižnica Fakulteta političkih znanosti = Research on the attitudes of users towards new services - the Faculty of political science library / Irena Frigo Haltrich. - : graf. prikazi
Bibliografija: str. 355 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Privlačenje korisnika - korak naprijed u promociji muzejske knjižnice = Attracting users - a step forward in the promotion of a museum library / Marina Maruna. - : ilustr.
Bibliografija: str. 364-365 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Citatna analiza i znanstveni odjek časopisa Periodicum biologorum od 1972. do 2010. godine = Citation analysis and scientific impact of the Journal periodicum biologorum from 1972 to 2010 / Grozdana Sirotić. - : graf. prikazi
Bibliografija: str. 142-143. - Summary.


Analiza znanstvene produktivnosti Kineziološkog fakulteta od 1998. do 2008. godine = Scientific performance analysis of the Faculty of kinesiology from 1998 to 2008 / Stjepka Leščić, Dražan Dizdar, Željka Jaklinović. - : graf. prikazi
Bibliografija: str. 125 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Bibliometrijska analiza časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku od 2005. do 2012. godine = Bibliometric analysis of the Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku from 2005 to 2012 / Hanja Anić. - : graf. prikazi
Bibliografija: str. 152 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.

Katalog
 • O katalogu
 • Upute za korištenje
 • Klasifikacijske oznake
 • Predmetni sustav
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica Primorsko-goranske županije
 • Skupni katalog sustava Zaki
Posebne zbirke
 • Zavičajna
 • Rara
 • Bibliotečna
 • Glazbena
 • Filmska
Knjige
 • Novo u knjižnicama
 • Najčitanije u posljednjih 30 dana
 • Najčitanije u posljednjih 365 dana
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica PGŽ
 • Skupni katalog sustava Zaki
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.