Predmetna obradba : ishodišta i smjernice : zbornik radova : [Zagreb 1. i 2. listopada 1997.] / uredile Jadranka Lasić - Lazić, Jelica Leščić, Jasna Petric
Autor
Stručni skup Predmetna obradba - ishodišta i smjernice (1997 ; Zagreb)
Nakladnik
Materijalni opis
XIII, 433 str. ; 24 cm
Klasifikacijska oznaka
02 Knjižničarstvo
Sadrži
Djelatnost triju međunarodnih organizacija, FID,IFLA i ISKO, na području predmetne obradbe = Work of three international organizations - FID, IFLA and ISKO in the field of subject cataloguing / Mira Mikačić. str. 1-9

AutorMikačić, Mira
NapomenaBilješke: str. 8-9.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Prikaz formata UNIMARC za pregledne kataložne jedinice i uputnice u odnosu na predmetnu katalogizaciju = Description of UNIMARC/Authorities: format for authority and reference entries in relation to subject cataloguing / Mirna Willer. str. 10-16

AutorWiller, Mirna
NapomenaBilješke: str. 16.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Smjernice za izradbu predmetnih preglednih jedinica i uputnica = Guidelines for subject authority and reference entries : Jelica Leščić. 17-22

AutorLeščić, Jelica
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Sadržajna obradba danas i pravci razvoja = Subject cataloguing today and development directions / Jadranka Lasić-Lazić. 23-32

AutorLasić-Lazić, Jadranka
NapomenaBibliografija.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatski knjižnični sustav i predmetna obradba = Croatian library system and subject cataloguing / Josip Stipanov. str. 33-41

AutorStipanov, Josip
NapomenaBilješke: str. 41.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Sintaksa naslova članaka i ključne riječi = The syntax of the articles' titles and key words / Ivan Bauer, Jasenka Zajec. str. 42-51

AutorBauer, Ivan, filolog
Ostali autoriZajec, Jasenka
NapomenaBilješke: str. 52.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Europski prosvjetni pojmovnik : (Predmetna obradba u području prosvjete, odgoja i obrazovanja) = European education thesaurus : (Subject cataloguing in education and teaching) / Maja Bratanić. str. 53-59

AutorBratanić, Maja
NapomenaBilješke: str. 59.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Potrebe za predmetnim oznakama u formalnim katalozima i bibliografskim bazama podataka = Need for subjects in formal catalogues and bibliographic databases / Dorica Blažević. str. 60-72

AutorBlažević, Dorica
NapomenaBilješke: str. 72.
Bibliografija: str. 73.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba književnosti, jezika i umjetnosti u Knjižnici Božidara Adžije = The subject designation of literature, language and art in Božidar Adžija Library / Vuka-Maja Šeferov-Vuljević. str. 73-80

AutorŠeferov-Vuljević, Vuka-Maja
NapomenaBibliografija: str. 232.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetno okupljanje građe u zbirci službenih publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice = Subject cataloguing in the government publications collection of the National and university library / Irena Pilaš. str. 73-80

AutorPilaš, Irena
NapomenaBilješke: str. 219.
Bibliografija: str. 219.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Huridocsova pomagala za predmetnu obradbu : (razredbena tabica, thesaurus, predmetnice) = Huridocs's tools for subject cataloguing : (thesaurus, subjects) / Marija Laszlo. str. 73-80

AutorLaszlo, Marija
NapomenaBibliografija: str. 80.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba na internetu = Subject cataloguing on Internet / Vesna Turčin. str. 73-80

AutorTurčin, Vesna
NapomenaBilješke: str. 125-126.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Parametri za pretraživanje baza podataka i predmetna obradba (korisnički aspekti) = Parameters for database searching and subject cataloguing (users' aspect) / Zdenka Penava. str. 81-97

AutorPenava, Zdenka
NapomenaBibliografija: str. 97.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Automatsko predmetno označivanje: od računalno potpomognutog predmetnog označivanja do znalačkih sustava = Automatic subject indexing : from computer Subject Indexing to klowledge-based systems / Aida Slavić. str. 98-115

AutorSlavić, Aida
NapomenaBilješke: str. 112-114.
Bibliografija: str. 114-115.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Stvarna kazala u publikacijama iz kulture i umjetnosti = Subject indexes of publications in the field of art and culture / Dubravka Dujmović. str. 116-120

AutorDujmović, Dubravka
NapomenaBilješke: str. 183-184.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Ključne riječi u znanstvenim člancima u odnosu na predmetnu odrednicu = Key words in scientific articles in relation to subject heading / Zorka Paradžik. str. 116-120

AutorParadžik, Zorka
NapomenaBilješke: str. 120.
Bibliografija: str. 120.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Prijevod i primjena Eurovoc thesaurusa Europske unije u Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijsko referalnoj agenciji - HIDRA-i = Translation and application of the European union's Eurovoc thesaurus in the Croatian information documentation referral agency- HIDRA / Žaneta Baršić-Schneider, Maja Cvitaš, Blanka Stepanić. str. 127-131

AutorBaršić-Schneider, Žaneta
Ostali autoriCvitaš, Maja
Stepanić, Blanka
NapomenaLiteratura: str. 130-131.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Uloga i razvoj metapodataka u opisivanju mrežnih izvora informacija = Role and development of metadata in description of net information resources / Radovan Vrana. str. 132-142

AutorVrana, Radovan
NapomenaBibliografija: str. 142.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba i indeksiranje u Središnjoj medicinskoj knjižnici = Subject cataloguing and indexing in the Central medical library / Gordana Hadjina. str. 143-150

AutorHadjina, Gordana
NapomenaBilješke: str. 150.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba članaka u časopisu Strani jezici = Subject Cataloguing of Articles in "Foreign languages" / Velimir Piškorec, Marija Laszlo. str. 151-157

AutorPiškorec, Velimir
Ostali autoriLaszlo, Marija
NapomenaBibliografija: str. 157.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Sadržajna obrada starih knjiga: predmet i/ili žanr = Older book subject cataloguing: subject and/or genre / Tinka Katić. str. 158-165

AutorKatić, Tinka
NapomenaBilješke: str. 165.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Rečenice hrvatskog jezika kao naslovi novinskih članaka = Sentences of Croatian language as titles of newspapers' articles. 185-191

AutorPrkić, Suzana
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Problemi predmetne obradbe neknjižne građe s posebnim osvrtom na obradbu crteža i grafika = Problem in subject cataloging of non-book materials with special attention on drawings and graphics / Mikica Maštrović. str. 192-196

AutorMaštrović, Mikica
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba tiskanih i rukopisnih muzikalija i zvučnih glazbenih snimaka u zbirci muzikalija i zvučnih glazbenih zapisa Nacionalne i sveučilišne knjižnice = Subject cataloguing of printed and manuscript music collections as well as sound records in the music department of the National and university library / Đurđica Brezak-Lugarić. str. 197-199

AutorBrezak-Lugarić, Đurđica
NapomenaBibliografija: str. 199.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba kartografske građe = Subject cataloguing of map collections / Mira Miletić Drder. str. 200-203

AutorMiletić Drder, Mira
NapomenaBibliografija: str. 203.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Važnost predmetne obradbe referentnih izvora informacija u pružanju informacijskih usluga = Importance of subject cataloguing of reference information sources / Marina Mihalić. str. 204-213

AutorMihalić, Marina
NapomenaBilješke: str. 213.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetno označivanje građe iz edukacije (UDK 37) u bibliografskoj bazi Nacionalne i sveučilišne knjižnice = Subject indexing in the field of pedagogy (UDC 37) in bibliographic base of the National and university library / Višnja Čanjevac. str. 220-223

AutorČanjevac, Višnja
NapomenaBilješke: str. 223.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Označivanje vrsta romana = Novels' image / Milka Tica. str. 233-<239>

AutorTica, Milka
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Ekonomičnost i pogodnost normiranih predmetnih odrednica na primjerima predmetizacije religije = Efficiency of authority files on the examples of subject cataloguing of religion / Robert Ravnić. str. 240-244

AutorRavnić, Robert
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba u on-line okružju sa specifičnostima = Subject cataloguing in online environment together with specifications of local collections' subject cataloguing / Marija Petener-Lorenzin. str. 245-254

AutorPetener-Lorenzin, Marija
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Klasifikacija nacionalnih odrednica u bazi podataka preglednih kataložnih jedinica Nacionalne i sveučilišne knižnice u Zagrebu = Classification of national headings in database of authority and reference entries of the National and university library in Zagreb / Bisera Čaušević, Robert Ravnić. str. 255-260

AutorČaušević, Bisera
Ostali autoriRavnić, Robert
NapomenaBilješke: str. 260.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Klasifikacija nacionalnih odrednica u bazi podataka preglednih kataložnih jedinica Nacionalne i sveučilišne knižnice u Zagrebu = Classification of national headings in database of authority and reference entries of the National and university library in Zagreb / Bisera Čaušević, Robert Ravnić. str. 255-260

AutorČaušević, Bisera
Ostali autoriRavnić, Robert
NapomenaBilješke: str. 260.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Pravila za predmetnu obradbu knjižnice Božidara Adžije (izvori, utjecaji, promjene) = The rules for the subject designation in Božidar Adžija Library (sources, influences, changes) / Zdenka Bubić. str. 261-270

AutorBubić, Zdenka
NapomenaBibliografija: str. 270.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetni katalog Knjižnice Božidar Adžija : kontinuitet i promjene = The subject catalogue of the Božidar Adžija Library / Dušanka Štrbac, Mirjana Vujić. str. 271-289

AutorŠtrbac, Dušanka
Ostali autoriVujić, Mirjana
NapomenaBilješke: str. 288.
Bibliografija: str. 288-289.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetni katalog Knjižnice Sabora Republike Hrvatske = The subject catalogue of the Parliament library of the Republic of Croatia / Stojanka Širola. str. 290-292

AutorŠirola, Stojanka
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Pretpostavke za predmetnu obradbu monografskih publikacija u Knjižnici fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zarebu = Presumptions for the subject processing of monographs at the Library of the physics department of the Faculty of science, University of Zagreb / Đurđica Jureša. str. 293-298

AutorJureša, Đurđica
NapomenaBilješke: str. 298.
Bibliografija: str. 298.
Abstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Iskustva i pouke predmetne obradbe dokumenata u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zadru = Experiences of documents' subject cataloguing in the Library of the Faculty of philosophy in Zadar / Ives Čače. str. 299-304

AutorČače, Ives
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba u Narodnoj knjižnici "Petar Preradović" Bjelovar - iskustva = Subject cataloguing in the Public library "Petar Preradović" in Bjelovar - experiences / Tina Gatalica, Zorka Renić. str. 305-311

AutorGatalica, Tina
Ostali autoriRenić, Zorka
NapomenaAbstract.
Bilješke: str. 311.
Bibliografija: str. 311.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Izradba slobodno oblikovanih predmetnih odrednica u Gradskoj knjižnici u Zadru = Cataloguing of subject headings as free choice of words in the Zadar City library / Božena Rupčić. str. 312-315

AutorRupčić, Božena
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba znanstvenih i stručnih publikacija na stručnom odjelu Narodne knjižnice i čitaonice Sisak = Subject cataloguing of scientific and professional literature in the department of special studies in the Sisak Public library / Nives Hangi-Burojević. str. 316-327

AutorHangi Burojević, Nives
NapomenaAbstract.
Bibliografija: str. 327.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Analiza sveukupnog predmetnog označivanja i pretraživanja u Narodnoj knjižnici i čitaonici Sisak, s osvrtom na povijest kataloga, njihovu primjenu i funkcionalnost = The analysis of subject indexing and information retrieval in the Sisak Public library with a reference to the history of catalogues, their use and convenience / Renata Rupčić. str. 328-338

AutorRupčić, Renata
NapomenaAbstract.
Bilješke: str. 338.
Bibliografija: str. 338.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba - iskustva Knjižnice u Samoboru = Subject cataloguing - experiences in Samobor Public library / Drenka Veronek. str. 339-342

AutorVeronek, Drenka
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Usporedba dvaju sustava za predmetnu obradbu: pravila za izradu predmetnog kataloga Narodne biblioteke Srbije i Sintaksičkog sustava za označivanje predmeta - iskustva na temelju obradbe i pretraživanja = Comparison of two systems for subject cataloguing / Dubravka Stančin-Rošić. str. 343-354

AutorStančin-Rošić, Dubravka
NapomenaAbstract.
Bibliografija: str. 355.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Testiranje sintaktičkog sustava za predmetno označivanje (SSZPO) i mogućnosti njegove primjene pri obradbi građe iz područja turizma u specijalnoj biblioteci = Implementation of the syntactical system for subject designation (SSSD) on cataloguing in special library in tourism field / Branka Turkulin. str. 356-366

AutorTurkulin, Branka
NapomenaAbstract.
Bilješke: str. 366.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Obradba novinskih članaka prema pravilima SSZOP-a n a primjeru članaka iz kulture i prosvjete u listu Jedinstvo (1894.-1905.) = Cataloguing of newspapers' articles according to the SSSD rules: sample of the articles on culture and education from Jedinstvo newspaper (1894-1905) / Ivanka Kuić. str. 367-377

AutorKuić, Ivanka
NapomenaAbstract.
Bilješke: str. 377.
Bibliografija: str. 377.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba publikacija prema sintaktičkom sustavu za označivanje predmeta: testiranje SSZOP-a na primjerima iz znanstvene grupe 32 politika = Subject cataloguing according to the syntactical system for subject designation / Irena Frigo-Haltrich. str. 378-389

AutorFrigo-Haltrich, Irena
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Primjena sintaktičkog sustava za izradbu predmetnog kataloga u Knjižnici pravnog fakulteta u Splitu = Application of the syntactical system for subject designation in subject cataloguing in the Library of faculty of law in Split / Edita Bačić. str. 390-394

AutorBačić, Edita
NapomenaAbstract.
Bilješke: str. 394.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Provjera sintaktičkog sustava za označivanje predmeta na znanstvenoj skupini psihologija = Testing of the syntactical system for subject designation in the field of psychology / Nataša Frgačić. str. 395-399

AutorFrgačić, Nataša
NapomenaAbstract.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Predmetna obradba literature likovnih umjetnosti u Dalmaciji iz fonda Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu prema sintaktičkom sustavu za predmetno označivanje = Subject cataloguing according to the SSSD in the field of art from the collection of the Marko Marulić City library Split / Gordana Miolin. str. 400-410

AutorMiolin, Gordana
NapomenaAbstract.
Bibliografija: str. 410.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Testiranje sintaktičkoga sustava za označivanje predmeta na primjerima iz glazbene literature = Testing of the syntactical system for subject designation in music / Vedrana Juričić. str. 411-428

AutorJuričić, Vedrana
NapomenaAbstract.
Bilješke: str. 426-428.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
Jezik
hrvatski
Standardni broj
ISBN 953-6001-06-3
Građa
Knjigaknjiga

STRUČNI skup Predmetna obradba - ishodišta i smjernice (1997) ; Zagreb)
Predmetna obradba : ishodišta i smjernice : zbornik radova : [Zagreb 1. i 2. listopada 1997.] / uredile Jadranka Lasić - Lazić, Jelica Leščić, Jasna Petric. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998. - XIII, 433 str. ; 24 cm. - (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva ; knj. 27)
ISBN 953-6001-06-3Rečenice hrvatskog jezika kao naslovi novinskih članaka = Sentences of Croatian language as titles of newspapers' articles
Abstract.


Označivanje vrsta romana = Novels' image / Milka Tica
Abstract.


Predmetna obradba - iskustva Knjižnice u Samoboru = Subject cataloguing - experiences in Samobor Public library / Drenka Veronek
Abstract.


Sadržajna obradba danas i pravci razvoja = Subject cataloguing today and development directions / Jadranka Lasić-Lazić
Bibliografija. - Abstract.


Smjernice za izradbu predmetnih preglednih jedinica i uputnica = Guidelines for subject authority and reference entries : Jelica Leščić
Abstract.


Izradba slobodno oblikovanih predmetnih odrednica u Gradskoj knjižnici u Zadru = Cataloguing of subject headings as free choice of words in the Zadar City library / Božena Rupčić
Abstract.


Provjera sintaktičkog sustava za označivanje predmeta na znanstvenoj skupini psihologija = Testing of the syntactical system for subject designation in the field of psychology / Nataša Frgačić
Abstract.


Iskustva i pouke predmetne obradbe dokumenata u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zadru = Experiences of documents' subject cataloguing in the Library of the Faculty of philosophy in Zadar / Ives Čače
Abstract.


Ekonomičnost i pogodnost normiranih predmetnih odrednica na primjerima predmetizacije religije = Efficiency of authority files on the examples of subject cataloguing of religion / Robert Ravnić
Abstract.


Predmetni katalog Knjižnice Sabora Republike Hrvatske = The subject catalogue of the Parliament library of the Republic of Croatia / Stojanka Širola
Abstract.


Predmetna obradba u on-line okružju sa specifičnostima = Subject cataloguing in online environment together with specifications of local collections' subject cataloguing / Marija Petener-Lorenzin
Abstract.


Problemi predmetne obradbe neknjižne građe s posebnim osvrtom na obradbu crteža i grafika = Problem in subject cataloging of non-book materials with special attention on drawings and graphics / Mikica Maštrović
Abstract.


Djelatnost triju međunarodnih organizacija, FID,IFLA i ISKO, na području predmetne obradbe = Work of three international organizations - FID, IFLA and ISKO in the field of subject cataloguing / Mira Mikačić
Bilješke: str. 8-9. - Abstract.


Prikaz formata UNIMARC za pregledne kataložne jedinice i uputnice u odnosu na predmetnu katalogizaciju = Description of UNIMARC/Authorities: format for authority and reference entries in relation to subject cataloguing / Mirna Willer
Bilješke: str. 16. - Abstract.


Predmetna obradba publikacija prema sintaktičkom sustavu za označivanje predmeta: testiranje SSZOP-a na primjerima iz znanstvene grupe 32 politika = Subject cataloguing according to the syntactical system for subject designation / Irena Frigo-Haltrich
Abstract.


Predmetno označivanje građe iz edukacije (UDK 37) u bibliografskoj bazi Nacionalne i sveučilišne knjižnice = Subject indexing in the field of pedagogy (UDC 37) in bibliographic base of the National and university library / Višnja Čanjevac
Bilješke: str. 223. - Abstract.


Hrvatski knjižnični sustav i predmetna obradba = Croatian library system and subject cataloguing / Josip Stipanov
Bilješke: str. 41. - Abstract.


Sintaksa naslova članaka i ključne riječi = The syntax of the articles' titles and key words / Ivan Bauer, Jasenka Zajec
Bilješke: str. 52. - Abstract.


Europski prosvjetni pojmovnik : (Predmetna obradba u području prosvjete, odgoja i obrazovanja) = European education thesaurus : (Subject cataloguing in education and teaching) / Maja Bratanić
Bilješke: str. 59. - Abstract.


Potrebe za predmetnim oznakama u formalnim katalozima i bibliografskim bazama podataka = Need for subjects in formal catalogues and bibliographic databases / Dorica Blažević
Bilješke: str. 72. - Bibliografija: str. 73. - Abstract.


Huridocsova pomagala za predmetnu obradbu : (razredbena tabica, thesaurus, predmetnice) = Huridocs's tools for subject cataloguing : (thesaurus, subjects) / Marija Laszlo
Bibliografija: str. 80. - Abstract.


Parametri za pretraživanje baza podataka i predmetna obradba (korisnički aspekti) = Parameters for database searching and subject cataloguing (users' aspect) / Zdenka Penava
Bibliografija: str. 97. - Abstract.


Automatsko predmetno označivanje: od računalno potpomognutog predmetnog označivanja do znalačkih sustava = Automatic subject indexing : from computer Subject Indexing to klowledge-based systems / Aida Slavić
Bilješke: str. 112-114. - Bibliografija: str. 114-115. - Abstract.


Ključne riječi u znanstvenim člancima u odnosu na predmetnu odrednicu = Key words in scientific articles in relation to subject heading / Zorka Paradžik
Bilješke: str. 120. - Bibliografija: str. 120. - Abstract.


Predmetna obradba na internetu = Subject cataloguing on Internet / Vesna Turčin
Bilješke: str. 125-126. - Abstract.


Prijevod i primjena Eurovoc thesaurusa Europske unije u Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijsko referalnoj agenciji - HIDRA-i = Translation and application of the European union's Eurovoc thesaurus in the Croatian information documentation referral agency- HIDRA / Žaneta Baršić-Schneider, Maja Cvitaš, Blanka Stepanić
Literatura: str. 130-131. - Abstract.


Uloga i razvoj metapodataka u opisivanju mrežnih izvora informacija = Role and development of metadata in description of net information resources / Radovan Vrana
Bibliografija: str. 142. - Abstract.


Predmetna obradba i indeksiranje u Središnjoj medicinskoj knjižnici = Subject cataloguing and indexing in the Central medical library / Gordana Hadjina
Bilješke: str. 150. - Abstract.


Predmetna obradba članaka u časopisu Strani jezici = Subject Cataloguing of Articles in "Foreign languages" / Velimir Piškorec, Marija Laszlo
Bibliografija: str. 157. - Abstract.


Sadržajna obrada starih knjiga: predmet i/ili žanr = Older book subject cataloguing: subject and/or genre / Tinka Katić
Bilješke: str. 165. - Abstract.


Stvarna kazala u publikacijama iz kulture i umjetnosti = Subject indexes of publications in the field of art and culture / Dubravka Dujmović
Bilješke: str. 183-184. - Abstract.


Predmetna obradba tiskanih i rukopisnih muzikalija i zvučnih glazbenih snimaka u zbirci muzikalija i zvučnih glazbenih zapisa Nacionalne i sveučilišne knjižnice = Subject cataloguing of printed and manuscript music collections as well as sound records in the music department of the National and university library / Đurđica Brezak-Lugarić
Bibliografija: str. 199. - Abstract.


Predmetna obradba kartografske građe = Subject cataloguing of map collections / Mira Miletić Drder
Bibliografija: str. 203. - Abstract.


Važnost predmetne obradbe referentnih izvora informacija u pružanju informacijskih usluga = Importance of subject cataloguing of reference information sources / Marina Mihalić
Bilješke: str. 213. - Abstract.


Predmetno okupljanje građe u zbirci službenih publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice = Subject cataloguing in the government publications collection of the National and university library / Irena Pilaš
Bilješke: str. 219. - Bibliografija: str. 219. - Abstract.


Predmetna obradba književnosti, jezika i umjetnosti u Knjižnici Božidara Adžije = The subject designation of literature, language and art in Božidar Adžija Library / Vuka-Maja Šeferov-Vuljević
Bibliografija: str. 232. - Abstract.


Klasifikacija nacionalnih odrednica u bazi podataka preglednih kataložnih jedinica Nacionalne i sveučilišne knižnice u Zagrebu = Classification of national headings in database of authority and reference entries of the National and university library in Zagreb / Bisera Čaušević, Robert Ravnić
Bilješke: str. 260. - Abstract.


Klasifikacija nacionalnih odrednica u bazi podataka preglednih kataložnih jedinica Nacionalne i sveučilišne knižnice u Zagrebu = Classification of national headings in database of authority and reference entries of the National and university library in Zagreb / Bisera Čaušević, Robert Ravnić
Bilješke: str. 260. - Abstract.


Pravila za predmetnu obradbu knjižnice Božidara Adžije (izvori, utjecaji, promjene) = The rules for the subject designation in Božidar Adžija Library (sources, influences, changes) / Zdenka Bubić
Bibliografija: str. 270. - Abstract.


Predmetni katalog Knjižnice Božidar Adžija : kontinuitet i promjene = The subject catalogue of the Božidar Adžija Library / Dušanka Štrbac, Mirjana Vujić
Bilješke: str. 288. - Bibliografija: str. 288-289. - Abstract.


Pretpostavke za predmetnu obradbu monografskih publikacija u Knjižnici fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zarebu = Presumptions for the subject processing of monographs at the Library of the physics department of the Faculty of science, University of Zagreb / Đurđica Jureša
Bilješke: str. 298. - Bibliografija: str. 298. - Abstract.


Predmetna obradba u Narodnoj knjižnici "Petar Preradović" Bjelovar - iskustva = Subject cataloguing in the Public library "Petar Preradović" in Bjelovar - experiences / Tina Gatalica, Zorka Renić
Abstract. - Bilješke: str. 311. - Bibliografija: str. 311.


Predmetna obradba znanstvenih i stručnih publikacija na stručnom odjelu Narodne knjižnice i čitaonice Sisak = Subject cataloguing of scientific and professional literature in the department of special studies in the Sisak Public library / Nives Hangi-Burojević
Abstract. - Bibliografija: str. 327.


Analiza sveukupnog predmetnog označivanja i pretraživanja u Narodnoj knjižnici i čitaonici Sisak, s osvrtom na povijest kataloga, njihovu primjenu i funkcionalnost = The analysis of subject indexing and information retrieval in the Sisak Public library with a reference to the history of catalogues, their use and convenience / Renata Rupčić
Abstract. - Bilješke: str. 338. - Bibliografija: str. 338.


Usporedba dvaju sustava za predmetnu obradbu: pravila za izradu predmetnog kataloga Narodne biblioteke Srbije i Sintaksičkog sustava za označivanje predmeta - iskustva na temelju obradbe i pretraživanja = Comparison of two systems for subject cataloguing / Dubravka Stančin-Rošić
Abstract. - Bibliografija: str. 355.


Testiranje sintaktičkog sustava za predmetno označivanje (SSZPO) i mogućnosti njegove primjene pri obradbi građe iz područja turizma u specijalnoj biblioteci = Implementation of the syntactical system for subject designation (SSSD) on cataloguing in special library in tourism field / Branka Turkulin
Abstract. - Bilješke: str. 366.


Primjena sintaktičkog sustava za izradbu predmetnog kataloga u Knjižnici pravnog fakulteta u Splitu = Application of the syntactical system for subject designation in subject cataloguing in the Library of faculty of law in Split / Edita Bačić
Abstract. - Bilješke: str. 394.


Predmetna obradba literature likovnih umjetnosti u Dalmaciji iz fonda Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu prema sintaktičkom sustavu za predmetno označivanje = Subject cataloguing according to the SSSD in the field of art from the collection of the Marko Marulić City library Split / Gordana Miolin
Abstract. - Bibliografija: str. 410.


Testiranje sintaktičkoga sustava za označivanje predmeta na primjerima iz glazbene literature = Testing of the syntactical system for subject designation in music / Vedrana Juričić
Abstract. - Bilješke: str. 426-428.


Obradba novinskih članaka prema pravilima SSZOP-a n a primjeru članaka iz kulture i prosvjete u listu Jedinstvo (1894.-1905.) = Cataloguing of newspapers' articles according to the SSSD rules: sample of the articles on culture and education from Jedinstvo newspaper (1894-1905) / Ivanka Kuić
Abstract. - Bilješke: str. 377. - Bibliografija: str. 377.

Katalog
 • O katalogu
 • Upute za korištenje
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica Primorsko-goranske županije
 • Skupni katalog sustava Zaki
Posebne zbirke
 • Zavičajna
 • Rara
 • Bibliotečna
 • Glazbena
 • Filmska
Knjige
 • Novo u knjižnicama
 • Najčitanije u posljednjih 30 dana
 • Najčitanije u posljednjih 365 dana
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica PGŽ
 • Skupni katalog sustava Zaki
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.