Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Nakladnik Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo
Sadrži 62. Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova / 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 15.-18. svibnja 2013. ; uredile Ivana Hebrang Grgić i Vesna Špac 2014. . [Knjiga]
knj. 14. Organizacija i uređenje zbirki geografskih karata u knjižnicama / Dušanka Čanković 1977. . [Knjiga]
knj. 22. Prinosi povijesti Akademijine knjižnice (sadašnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke) u Zagrebu : 1814-1874 / Eva Verona 1987. . [Knjiga]
knj. 27. Predmetna obradba : ishodišta i smjernice : zbornik radova : [Zagreb 1. i 2. listopada 1997.] / uredile Jadranka Lasić - Lazić, Jelica Leščić, Jasna Petric 1998. . [Knjiga]
knj. 28. 4. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Tinka Katić 2001. . [Knjiga]
knj. 29. 5. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Tinka Katić 2002. . [Knjiga]
knj. 30. Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : zbornik radova / uredile Alemka Belan-Simić i Aleksandra Horvat 2002. . [Knjiga]
knj. 32. 6. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Tinka Katić 2003. . [Knjiga]
knj. 33. Edukacija korisnika i knjižničnoga osoblja : zbornik radova / 5. dani specijalnoga knjižničarstva Hrvatske, Opatija, 10. i 11. travnja 2003. ; uredila Maja Jokić ; [prijevod na engleski jezik Jasminka Fajdetić-Kinnard] 2004. . [Knjiga]
knj. 34. 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Tinka Katić 2004. . [Knjiga]
knj. 35. Slobodan pristup informacijama : 2. i 3. okrugli stol : zbornik radova / uredile Alemka Belan-Simić i Aleksandra Horvat 2004. . [Knjiga]
knj. 36. 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Tinka Katić ; [prijevod na engleski jezik Iva Šrot, Emanuel Ježić-Hammer] 2005. . [Knjiga]
knj. 37. 9. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Ivana Zenić 2006. . [Knjiga]
knj. 38. Partnerstva u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama : zbornik radova / uredile Irena Pilaš i Alisa Martek ; [prijevod na engleski jezik Jasminka Fajdetić-Kinnard] 2007. . [Knjiga]
knj. 39. Nove strategije u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama : zagovaranje i prikupljanje financijskih sredstava : zbornik radova / uredile Irena Pilaš i Alisa Martek 2007. . [Knjiga]
knj. 39. Međunarodni skup u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona, Zagreb, 17. - 18. studenoga 2005. : zbornik radova = International Conference in Honour of the 100th Anniversary of Eva Verona’s Birth, Zagreb, November 17 - 18, 2005 : proceedings / uredile, edited by Mirna Willer & Ana Barbarić ; [prevela Iva Šrot] 2007. . [Knjiga]
knj. 41. Slobodan pristup informacijama : 4. i 5. okrugli stol : zbornik radova / uredile Alemka Belan-Simić i Aleksandra Horvat 2007. . [Knjiga]
knj. 42. Profesionalna etika knjižničara i društvene etičke norme : i radionica Knjižnice, organizacije civilnog društva i borba protiv korupcije : zbornik radova = Library professional ethics and civil society ethical norms : and workshop Libraries, civil society organizations and the struggle against corruption : proceedings / uredile Alemka Belan-Simić, Marica Šapro-Ficović ; [prijevod Ana-Marija Marijanović, Breza Šalamon-Cindori] 2007. . [Knjiga]
knj. 43. 10. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Ivana Marinković Zenić, Mirna Willer 2007. . [Knjiga]
knj. 44. Iskorak prema novome knjižničnom sustavu Voyager : zbornik radova / 9. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 13.-16. svibnja 2007. ; uredile Alisa Martek i Irena Pilaš 2008. . [Knjiga]
knj. 45. 11. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Mirna Willer ; [prijevod na engleski Ana-Marija Rebac] 2008. . [Knjiga]
knj. 46. Uspostava kvalitete u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama - knjižnice u bolonjskom okruženju : zbornik radova / 10. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 24.-26. travnja 2008. ; uredile Irena Pilaš i Alisa Martek 2009. . [Knjiga]
knj. 47. Stručni skup Iz povijesti naših knjižnica : Daruvar, 16. studenoga 2007. : zbornik radova / uredili Zorka Renić i Ilija Pejić 2009. . [Knjiga]
knj. 48. 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Sanjica Faletar Tanacković 2009. . [Knjiga]
knj. 49. Slobodan pristup informacijama : 7. i 8. okrugli stol : zbornik radova / [urednica [7. okruglog stola] Aleksandra Horvat, [8. okruglog stola] Loris Bučević Sanvincenti ; prijevod Iva Šrot, Ana-Marija Rebac] 2009. . [Knjiga]
knj. 50. Stručni skup Matko Rojnić: knjižničar i povjesničar : povodom 100. obljetnice rođenja (1908.-1981.), Medulin, 12. svibnja 2008 : zbornik radova / uredili Bruno Dobrić i Slavko Harni 2010. . [Knjiga]
knj. 51. Knjižnice: kamo i kako dalje? : knjižnice i očuvanje kulturne baštine, knjižnice bez granica: digitalni repozitoriji, knjižnični softveri : zbornik radova / uredile Tamara Krajna i Alisa Martek ; [prijevod na engleski Tea Fluksi] 2010. . [Knjiga]
knj. 52. 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Sanjica Faletar Tanacković 2010. . [Knjiga]
knj. 53. Slobodan pristup informacijama : 9. okrugli stol : zbornik radova / uredile Alemka Belan-Simić i Aleksandra Horvat ; [prijevod radova s engleskog Sanja Kovačević ; prijevod na engleski Tea Fluksi] 2010. . [Knjiga]
knj. 54. 14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay 2011. . [Knjiga]
knj. 55. Slobodan pristup informacijama : 10. okrugli stol : zbornik radova / uredile Alemka Belan-Simić i Aleksandra Horvat ; [prijevod radova s engleskog Sanja Kovačević ; prijevod na engleski Tea Fluksi] 2011. . [Knjiga]
knj. 56. Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / 10. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 4. festival hrvatskih bibliobusa "Od kočije do suvremenog bibliobusa", Karlovac, 15. travnja 2011. ; uredile Ljiljana Vugrinec, Ljiljana Črnjar, Frida Bišćan ; [prijevod na engleski Edita Gojak, Tea Fluksi] 2012. . [Knjiga]
knj. 57. 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredili Damir Hasenay i Maja Krtalić 2012. . [Knjiga]
knj. 58. Slobodan pristup informacijama : 11. okrugli stol : zbornik radova / uredile Ana Barbarić i Ivana Hebrang Grgić ; [prijevod s engleskog i na engleski jezik Tea Fluksi] 2012. . [Knjiga]
knj. 59. Knjižnice: kamo i kako dalje? : pohrana i zaštita knjižnične građe, profesija "knjižničar"???, usluge i korisnici : zbornik radova / 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 11. - 14. svibnja 2011. ; uredile Alisa Martek i Elizabeta Rybak Budić ; [prijevod na engleski jezik Tea Fluksi] 2013. . [Knjiga]
knj. 60. 16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / [urednice] Nives Tomašević i Ivona Despot 2013. . [Knjiga]
knj. 61. Slobodan pristup informacijama : 12. okrugli stol : zbornik radova / uredile Ana Barbarić i Dorja Mučnjak ; [prijevod s engleskog i srpskog jezika Ana Barbarić] ; [prijevod na engleski Mila Maršić] 2013. . [Knjiga]
knj. 63. Slobodan pristup informacijama : 13. i 14. okrugli stol : zbornik radova / uredile Tea Grašić-Kvesić i Ivana Hebrang Grgić ; [prijevod na engleski jezik Alka Krvavac, Snježana Šute] ; [prijevod sa slovenskog i srpskog jezika Adela Ćurlić, Tea Grašić-Kvesić, Ivana Hebrang Grgić] 2014. . [Knjiga]
knj. 64. Slobodan pristup informacijama : 15. okrugli stol : zbornik radova / uredila Davorka Pšenica ; [prijevod na engleski jezik Mirjana Kavalli] 2015. . [Knjiga]
knj. 65. Slobodan pristup informacijama : 16. okrugli stol : zbornik radova / uredila Davorka Pšenica ; [prijevod na engleski jezik Mirjana Kavalli] 2016. . [Knjiga]
knj. 66. Knjižnice: kamo i kako dalje? : knjižnične zbirke i usluge, knjižnice i istraživački podatci, pozicioniranje knjižnica i knjižničara / 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, [Lovran, 13.-16. svibnja 2015.] ; uredile Dina Mašina i Kristina Kalanj ; [prijevod sa srpskog jezika Tihomir Marojević i Kristina Videković] 2017. . [Knjiga]
knj. 67. Predmetna obrada : pogled unaprijed : zbornik radova / [Znanstveno-stručni skup "Predmetna obrada : pogled unaprijed", Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica, 20. svibnja 2016.] ; uredile Branka Purgarić-Kužić i Sonja Špiranec 2017. . [Knjiga]
knj. 68. Inovativna knjižnica u službi lokalne zajednice : zbornik radova / 17. okrugli stol Slobodan pristup informacijama [Zagreb, 8. prosinca 2017.] ; uredile Davorka Pšenica i Annemari Štimac ; [prijevod na engleski jezik Nina Mišetić] ; [organizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo, Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja [i] Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu] 2017. . [Knjiga]
Niz Hrvatsko knjižničarstvo. knj. 1. Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar : od časničkog kasina do novog tisućljeća / Zorka Renić i Tatjana Kreštan 2012. . [Knjiga]
Jezik hrvatski
Standardni broj ISSN 1846-5544
Građa Nakladnička cijelinanakladnički niz

IZDANJA Hrvatskoga knjižničarskog društva. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo

Katalog
 • O katalogu
 • Upute za korištenje
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica Primorsko-goranske županije
 • Skupni katalog sustava Zaki
Posebne zbirke
 • Zavičajna
 • Rara
 • Bibliotečna
 • Glazbena
 • Filmska
Knjige
 • Novo u knjižnicama
 • Najčitanije u posljednjih 30 dana
 • Najčitanije u posljednjih 365 dana
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica PGŽ
 • Skupni katalog sustava Zaki
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2019. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.