Zbornik o Antunu Barcu : zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Zagreb/Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014. / [glavni urednik Tihomil Maštrović]
Autor
Međunarodni znanstveni skup o Antunu Barcu (2014 ; Zagreb, Crikvenica)
Ostali autori
Maštrović, Tihomil [glavni urednik]
Nakladnik
Materijalni opis
651 str., [1] list s tablom : ilustr., faks. ; 24 cm
Napomena
Bibliografija uz svaki rad; bibliografske bilješke uz tekst.
 
Str. [465]-528: Bibliografija A. Barca / Miroslav Vaupotić, Josipa Dragičević.
 
Str. [537]-592: Bibliografija o A. Barcu / Miroslav Vaupotić, Martina Ćavar.
 
Summaries.
 
Kazala.
Klasifikacijska oznaka
821.163.42.09 BARAC Hrvatska književnost. Književna kritika. Prikazi o Barcu
Sadrži
Rani radovi Antuna Barca / Nina Aleksandrov Pogačnik. str. [11]-27

AutorAleksandrov-Pogačnik, Nina
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 25 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Barčevi tekstovi o Antunu Gustavu Matošu / Ante Stamać. str. [37]-49

AutorStamać, Ante
NapomenaBibliografija: str. 48 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Antun Barac i HAZU (JAZU) / Tihomil Maštrović. str. [51]-66

AutorMaštrović, Tihomil
NapomenaBibliografija: str. 62-64 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Kombol i Barac : dvije sudbine u jednom nevremenu / Slobodan Prosperov Novak. str. [67]-82

AutorNovak, Slobodan Prosperov
NapomenaBibliografija: str. 79-81 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Barac i Šicel - metodološke podudarnosti i razlike / Ernest Fišer. str. [83]-91

AutorFišer, Ernest
NapomenaBibliografija: str. 90 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Frangešov Barac / Viktoria Franić Tomić. str. [93]-110

AutorFranić Tomić, Viktoria
NapomenaBibliografija: str. 108-109 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Antun Barac i Hrvatska revija / Josip Lisac. str. [111]-120

AutorLisac, Josip
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 117-118 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građapregledni rad
 
Odgovornost prema budućnosti - poštivanje prošlosti : Barčevi prikazi i interpretacije preporodne književnosti i kulture / Suzana Coha. str. [121]-139

AutorCoha, Suzana
NapomenaBibliografija: str. 136-139 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Oblikovanje romantičarskoga književnog kanona u Barčevoj Hrvatskoj književnosti / Dubravka Brunčić. str. [141-156]

AutorBrunčić, Dubravka
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 153-154 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Barčev ilirski kanon / Katarina Ivon. str. [157]-172

AutorIvon, Katarina
NapomenaBibliografija: str. 170-171 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaprethodno priopćenje
 
Kazališne kritike Antuna Barca / Ana Lederer. str. [173]-184

AutorLederer, Ana
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 183 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Doprinosi Antuna Barca versološkoj problematici hrvatskoga pjesništva / Miljenko Buljac. str. [185-202]

AutorBuljac, Miljenko
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 199-200.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaprethodno priopćenje
 
Barčevo poimanje povijesnoga romana / Martina Ćavar. str. [203]-222

AutorĆavar, Martina
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 217-220 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
I narav se proti nama urotila : (Barčevi i ostali komentari uz Tomićev udio u Šenoinoj Kletvi) / Julijana Matanović. str. [223]-236

AutorMatanović, Julijana
NapomenaBibliografija: str. 235 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Predmetna odrednicaŠenoa, August, 1838-1881 (Kletva)
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Antun Barac o Franu Mažuraniću / Hrvojka Mihanović-Salopek. str. [237-254]

AutorMihanović-Salopek, Hrvojka
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 250-251 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Barčevo čitanje Ivana Mažuranića / Antun Pavešković. str. [255]-260

AutorPavešković, Antun
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 259 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Antun Barac : Vladimir Nazor i Fran Mažuranić / Robert Bacalja. str. [261]-274

AutorBacalja, Robert
NapomenaBibliografija: str. 272-273 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Barčev Bijeg od knjige / Josipa Dragičević. str. [275]-296

AutorDragičević, Josipa
NapomenaBibliografija: str. 294-295 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Barčeva logorologija / Božidar Petrač. str. [297-312]

AutorPetrač, Božidar
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 310 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Književno jugoslavenstvo i južnoslavenstvo Antuna Barca u usporedbi sa srpskim povjesničarima književnosti (P. Popović, J. Skerlić) / Persida Lazarević Di Giacomo. str. [313]-330

AutorLazarević Di Giacomo, Persida
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 327-329 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Koncepcije "pojedinca" i "nacije" u Antuna Barca i Ive Pilara / Ana Kapraljević. str. [331-342]

AutorKapraljević, Ana
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 340-341 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Antun Barac i polemika Nazor - Tresić-Pavičić / Ivan Bošković. str. [343]-354

AutorBošković, Ivan J.
NapomenaBibliografija: str. 353 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građapregledni rad
 
Antun Barac i roman Isušena kaljuža Janka Polića Kamova / Igor Žic. str. [355]-368

AutorŽic, Igor
NapomenaBibliografija: str. 367 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Čemu služi književnost : Antun Barac o književnoj recepciji / Dubravka Zima. str. [369]-384

AutorZima, Dubravka
NapomenaBibliografija: str. 383 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizvorni znanstveni rad
 
Barčevo poimanje književnog života djece i mladeži / Ana Batinić. str. [385]-396

AutorBatinić, Ana
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 394-395 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Barac o jeziku u Jeziku / Jadranka Mlikota. str. [397]-413

AutorMlikota, Jadranka
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 410-412 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građapregledni rad
 
Sasvim intimno osobno sjećanje na Antuna Barca / Joža Skok. str. [415]-426

AutorSkok, Joža
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 425 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Pripomene o ostavštini Antuna Barca / Boško Barac. str. [427]-447

AutorBarac, Boško
NapomenaBibliografija: str. 445 ; bibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Nacrt za životopis Antuna Barca / Martina Ćavar. str. [451]-462

AutorĆavar, Martina
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Bibliografija [i] kazalo imena bibliografije Antuna Barca / Miroslav Vaupotić, Josipa Dragičević. str. [465]-535

AutorVaupotić, Miroslav
Ostali autoriDragičević, Josipa
NapomenaBibliografija djela Antuna Barca: str. [465]-528.
Kazalo.
Predmetna odrednicaBarac, Antun, 1894-1955 - bibliografije
Jezikhrvatski
Građastručni rad
 
Literatura [i] kazalo imena literature o Antunu Barcu / Miroslav Vaupotić, Josipa Dragičević. str. [537]-597

AutorVaupotić, Miroslav
Ostali autoriDragičević, Josipa
NapomenaBibliografija djela o Antunu Barcu: str. 538-592.
Kazalo.
Jezikhrvatski
Građastručni rad
Jezik
hrvatski
Standardni broj
ISBN 9789537823429
Građa
Knjigaknjiga

MEĐUNARODNI znanstveni skup o Antunu Barcu (2014) ; Zagreb, Crikvenica)
Zbornik o Antunu Barcu : zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Zagreb/Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014. / [glavni urednik Tihomil Maštrović]. - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta [etc.], 2015. - 651 str., [1] list s tablom : ilustr., faks. ; 24 cm. - (Hrvatski književni povjesničari. Znanstveni zbornici ; sv. 14)
Bibliografija uz svaki rad; bibliografske bilješke uz tekst. - Str. [465]-528: Bibliografija A. Barca / Miroslav Vaupotić, Josipa Dragičević. - Str. [537]-592: Bibliografija o A. Barcu / Miroslav Vaupotić, Martina Ćavar. - Summaries. - Kazala.
ISBN 9789537823429Nacrt za životopis Antuna Barca / Martina Ćavar. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Rani radovi Antuna Barca / Nina Aleksandrov Pogačnik. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 25 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Barčevi tekstovi o Antunu Gustavu Matošu / Ante Stamać
Bibliografija: str. 48 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Antun Barac i HAZU (JAZU) / Tihomil Maštrović
Bibliografija: str. 62-64 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Kombol i Barac : dvije sudbine u jednom nevremenu / Slobodan Prosperov Novak
Bibliografija: str. 79-81 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Barac i Šicel - metodološke podudarnosti i razlike / Ernest Fišer
Bibliografija: str. 90 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Frangešov Barac / Viktoria Franić Tomić
Bibliografija: str. 108-109 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Antun Barac i Hrvatska revija / Josip Lisac. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 117-118 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Odgovornost prema budućnosti - poštivanje prošlosti : Barčevi prikazi i interpretacije preporodne književnosti i kulture / Suzana Coha
Bibliografija: str. 136-139 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Oblikovanje romantičarskoga književnog kanona u Barčevoj Hrvatskoj književnosti / Dubravka Brunčić. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 153-154 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Barčev ilirski kanon / Katarina Ivon
Bibliografija: str. 170-171 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Kazališne kritike Antuna Barca / Ana Lederer. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 183 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Doprinosi Antuna Barca versološkoj problematici hrvatskoga pjesništva / Miljenko Buljac. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 199-200. - Summary.


Barčevo poimanje povijesnoga romana / Martina Ćavar. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 217-220 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


I narav se proti nama urotila : (Barčevi i ostali komentari uz Tomićev udio u Šenoinoj Kletvi) / Julijana Matanović
Bibliografija: str. 235 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Antun Barac o Franu Mažuraniću / Hrvojka Mihanović-Salopek. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 250-251 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Barčevo čitanje Ivana Mažuranića / Antun Pavešković. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 259 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Antun Barac : Vladimir Nazor i Fran Mažuranić / Robert Bacalja
Bibliografija: str. 272-273 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Barčev Bijeg od knjige / Josipa Dragičević
Bibliografija: str. 294-295 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Barčeva logorologija / Božidar Petrač. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 310 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Književno jugoslavenstvo i južnoslavenstvo Antuna Barca u usporedbi sa srpskim povjesničarima književnosti (P. Popović, J. Skerlić) / Persida Lazarević Di Giacomo. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 327-329 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Koncepcije "pojedinca" i "nacije" u Antuna Barca i Ive Pilara / Ana Kapraljević. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 340-341 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Antun Barac i polemika Nazor - Tresić-Pavičić / Ivan Bošković
Bibliografija: str. 353 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Antun Barac i roman Isušena kaljuža Janka Polića Kamova / Igor Žic
Bibliografija: str. 367 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Čemu služi književnost : Antun Barac o književnoj recepciji / Dubravka Zima
Bibliografija: str. 383 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Barčevo poimanje književnog života djece i mladeži / Ana Batinić. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 394-395 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Barac o jeziku u Jeziku / Jadranka Mlikota. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 410-412 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Sasvim intimno osobno sjećanje na Antuna Barca / Joža Skok. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 425 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Pripomene o ostavštini Antuna Barca / Boško Barac
Bibliografija: str. 445 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Bibliografija [i] kazalo imena bibliografije Antuna Barca / Miroslav Vaupotić, Josipa Dragičević
Bibliografija djela Antuna Barca: str. [465]-528. - Kazalo.


Literatura [i] kazalo imena literature o Antunu Barcu / Miroslav Vaupotić, Josipa Dragičević
Bibliografija djela o Antunu Barcu: str. 538-592. - Kazalo.

Katalog
 • O katalogu
 • Upute za korištenje
 • Klasifikacijske oznake
 • Predmetni sustav
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica Primorsko-goranske županije
 • Skupni katalog sustava Zaki
Posebne zbirke
 • Zavičajna
 • Rara
 • Bibliotečna
 • Glazbena
 • Filmska
Knjige
 • Novo u knjižnicama
 • Najčitanije u posljednjih 30 dana
 • Najčitanije u posljednjih 365 dana
Izbor kataloga
 • Katalog GKR-a
 • Skupni katalog knjižnica PGŽ
 • Skupni katalog sustava Zaki
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.